نسترن چینی ایران ,ظروف چینی هتلی, ظروف چینی خانگی ,ظروف چینی دکوری, ظروف چینی رستورانی سرویس های چایخوری | نسترن چینی ایران

 

 


توضیحـات :


سرویس های چایخوری 12 و 14 پارچه نسترن

   12 پارچه = 6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی

   14 پارچه = 6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی + 1 عدد قندان