titr-florans

 


توضیحـات :


بزرگنمایی درب

 

 

ظروفـــ نگهداری غذای فلـورانس با وکیـوم کامل هوا، دارای درب باز شـونده و

قابلیت تاریخ دهی، جهت نگهداری طولانی طولانی مدت غذا در یخچال و فریزر.